Vymáhání pohledávek a dluhů - Reference: FINWAY

Reference

Reference společnosti FINWAY a.s.

S přihlédnutím na citlivost informací v obchodním styku, která vychází z úzké specifikace práce s pohledávkami, se někteří naši klienti rozhodli zůstat v anonymitě. Seznam referencí proto tvoří pouze určitá část našich obchodních partnerů, kteří spolupracovali či spolupracují se společností FINWAY a.s..

SC
SMART Corporation, a.s.
Sokolská 536/22
779 00 Olomouc
www.smartcorporation.cz

Finanční skupina SMART Corporation je tvořena jednotlivými finančními společnostmi (SMART Capital, SMART Financial, SMART Finance, SMART HYPO, REOL Financial a další), které se specializují na finanční služby a to především:

  • půjčky a úvěry pro širokou klientelu – občané, podnikatelé, firmy
  • odkup pohledávek (odkup a správa pohledávek)
  • revitalizace firem
  • devizové služby
INDUS SECURITY spol. s.r.o.
U Zákrutu 1778/5
106 00 Praha 10
www.indus.cz

Bezpečnostní agentura INDUS SECURITY spol. s.r.o. vznikla na počátku roku 1993 v Praze, jako ryze česká a nezávislá společnost. Nabízí ostrahu majetku a osob, dálkový dohled, elektronickou ochranu, bezpečnostní projekty a posudky, poradenství v oblasti komerční bezpečnost.

Advokátní kancelář JUDr. Miroslav Štorkan
Nové náměstí 17

104 00 Praha 10 - Uhříněves
www.storkan.cz

Advokátní kancelář Štorkan byla založena JUDr. Miroslavem Štorkanem v lednu 1993. V současné době poskytuje Advokátní kancelář právní služby v širokém spektru platného práva na území České republiky, a to jak právnickým, tak fyzickým osobám. Právní služby jsou poskytovány hlavně v oblasti práva civilního a to zejména obchodního a občanského, ale i v oblasti práva veřejného, především trestního. Advokátní kancelář řeší kromě zcela obecné agendy především problémy z oblasti úpadkového práva a insolvence se specializací na konkursní řízení, problémy spojené s vymáháním dluhů právnických a fyzických osob, veškerou agendu spojenou s nemovitostmi včetně jejich koupě a prodeje, zakládání obchodních společností, problematiku exekucí a veřejných dražeb. Advokátní kancelář poskytuje právní služby i v dalších, méně frekventovaných oblastech práva, jako je například rodinné právo, stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně.

Rychlý kontakt

Tel.: +420 774 429 329