Vymáhání pohledávek a dluhů - Aktuálně: FINWAY

Aktuálně

Aktuálně

23.05.14

: VÝZVA AKCIONÁŘŮM K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ

VÝZVA AKCIONÁŘŮM K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ


Společnost

FINWAY a.s.
Sídlo: Praha 5 - Stodůlky, K Brance 1171/11, PSČ 155 00
IČ: 284 20 098

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14397 (dále jen „Společnost“)

oznamuje všem akcionářům Společnosti, že se k 1. 1. 2014 v souladu ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“), změnily listinné akcie Společnosti na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno.

Společnost FINWAY a.s. tímto v souladu s § 3 odst. 2 zákona vyzývá akcionáře Společnosti, kteří vlastní listinné akcie na majitele, k předložení těchto akcií k výměně akcií Společnosti a/nebo vyznačení změny na dosavadních akciích Společnosti za listinné akcie na jméno a sdělení údajů potřebných pro zápis akcionáře do seznamu akcionářů Společnosti.

Výměna stávajících akcií Společnosti a/nebo vyznačení změny na dosavadních akciích Společnosti, včetně zápisu do seznamu akcionářů Společnosti bude probíhat na adrese K Brance 1171/11, PSČ 155 00 Praha 5 – Stodůlky, a to v období od 30. 4. 2014 do 30. 6. 2014, vždy v pracovních dnech od 8.30 do 15.00 hodin. Posledním dnem k výměně akcií Společnosti je pondělí 30. 6. 2014.

K provedení výměny a/nebo vyznačení změny je třeba předložit dosavadní listinné akcie, platný průkaz totožnosti a sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti v souladu s ust. § 264 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, tj. zejména číslo bankovního účtu akcionáře Společnosti, vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby. Případný zástupce akcionáře se kromě platného průkazu totožnosti prokáže řádným zmocněním s úředně ověřeným podpisem akcionáře. V případě, že je akcionářem právnická osoba, předloží její jednající statutární orgán platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Pověřený zástupce
právnické osoby předloží kromě shora uvedeného taktéž plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií Společnosti.

V souladu se zněním § 3 a § 4 zákona upozorňujeme všechny akcionáře Společnosti na následky prodlení s předložením akcií, resp. se sdělením potřebných údajů pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti, ve výše uvedeném termínu do 30. 6. 2014, které jsou ex lege následující:

1) akcionář, který je v prodlení s předložením akcií a/nebo se sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení;

2) rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s předložením akcií a/nebo se sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti, nevznikne mu právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení.

Představenstvo společnosti
FINWAY a.s..
Celý článek
05.09.13

finance.idnes.cz: Kolik vydolujeme ze čtyř dlužníků? Vyrážíme do terénu s vymahačem dluhů

Celý článek
16.08.13

finance.idnes.cz: Právníci: Na dluhy je třeba vytvořit nový metr s jasnými pravidly

Celý článek
24.05.13

finance.idnes.cz: Nový český standard: zaplatím pozdě, však oni si počkají

Celý článek
28.09.12

finexpert.e15.cz: Co dělat, když vám dlužník dluhy nevrací

Celý článek
21.09.12

novinky.cz: Česká praxe vymáhání pokut: dlužil tři tisíce, zaplatit měl sto

Celý článek
03.08.12

finexpert.e15.cz: Nejčastěji neplatíme složenky za telefon a pokuty MHD

Celý článek
01.02.12

ov.ihned.cz: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY FINWAY a.s.

Celý článek
07.11.11

novinky.cz: Pokud dlužníci nebudou splácet úvěry, jejich situace se může zhoršit

Celý článek
06.10.11

novinky.cz: Češi po tisících bankrotují a mnozí věřitelé s nimi

Celý článek
29.07.11

novinky.cz: Finanční poradna: Chci hypotéku a mám záznam v registru, co teď

Celý článek
29.03.11

novinky.cz: Vymahači dluhů od teď už nesmí ponižovat dlužníka, odhlasovali si kodex

Celý článek
05.01.11

Denik.cz: Hrozí vám exekuce? Dům prodejte raději sami

Celý článek
04.01.11

aktualne.cz: Rok osobních bankrotů: zkrachovalo přes 6 tisíc lidí

Celý článek
29.12.10

E15.cz: Banky bojují o solventní dlužníky. Je jich stále méně

Celý článek
23.12.10

investujeme.cz: Ustály by banky masivní výběr hotovosti?

Celý článek
22.12.10

Denik.cz: Na poradny se kvůli dluhům obrátilo přes 5 tisíc lidí

Celý článek
22.12.10

ZDN.CZ: Pacienti dluží špitálům statisíce. Ke slovu se dostanou právníci

Celý článek
22.12.10

infoportály.cz: Odborníci varují před neuváženým zadlužováním kvůli vánočním nákupům

Celý článek
20.12.10

EURO.CZ: Co přinese zákon o spotřebitelském úvěru

Celý článek
23.11.10

Česko Budějovický deník: Jednou nezaplatíte a míříte k bankrotu

Celý článek
29.10.10

novinky.cz: České domácnosti dluží přes bilión korun

Celý článek
21.01.10

novinky.cz - ekonomika: České rodiny se často topí v dluzích bez záchranného kruhu

Celý článek
18.09.09

hn.ihned.cz: Úvěrový trh se probouzí k životu

Celý článek
17.09.09

finance.idnes.cz: Smrtí dlužníka dluhy neumírají. Jako dědic je ale můžete odmítnout

Celý článek
17.09.09

ekonomika.idnes.cz: Státní dluh je jako zemětřesení. Při velkých otřesech hrozí zemi bankrot

Celý článek
16.09.09

hn.ihned.cz: Spořitelna vyráží do boje o hypotéky

Celý článek
01.09.09

hn.ihned.cz: Půjčky lidem stále zdražují

Celý článek
31.08.09

hn.ihned.cz: Banka zvýší úrok, aniž vám dá vědět

Celý článek
26.08.09

hn.ihned.cz: Důvěra v ekonomiku mírně klesla

Celý článek
20.08.09

hn.ihned.cz: Hypotéky skomírají, banky spustí slevy

Celý článek

Rychlý kontakt

Tel.: +420 774 429 329