Vymáhání pohledávek a dluhů - Revitalizace firem: FINWAY

Revitalizace firem

Revitalizace firem

  • Formou přímého kapitálového vstupu, nebo poskytnutím úvěru, financujeme další rozvoj již zavedených společností – jejich restrukturalizaci nebo expanzi.
  • Do vybraných perspektivních podniků vstupujeme prostřednictvím akvizice stoprocentního, nebo většinového podílu. Tyto společnosti pak dále rozvíjíme, abychom zvýšili jejich výkonnost a tržní hodnotu, a mohli tak využívat jimi generované cash flow, nebo je prodat vhodnému strategickému investorovi.

Rychlý kontakt

Tel.: +420 774 429 329